Talenten voeden op weg naar een uniek persoon

 
Dat is onze missie, onze lijfspreuk en de norm, waaraan alles wat we voor het kind doen, moet voldoen. We maken duidelijke keuzes om de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. 
 
Lees verder onder de video.
 

 

Waar komt deze missie vandaan?

Onze missie zorgt ervoor dat we continu kijken naar hoe het onderwijs op onze school zich ontwikkelt. Dit is de manier om onszelf en de manier van lesgeven te blijven verbeteren. Dit doen we omdat we altijd het beste willen bereiken voor de kinderen.
 

En toen?

Deze bewustwording was voor het team van de Mariaschool het startpunt van veel veranderingen. We durfden samen de uitdaging aan om een manier van lesgeven te ontdekken en te ontwikkelen waarbij ‘alle‘ kinderen zich optimaal zouden ontwikkelen.
 
Langzaam maar zeker ruilden we oude lesmethoden in voor nieuwe. We zagen kinderen veel grotere stappen maken dan we gewend waren. Dit was de bevestiging dat dit de goede weg was en we zo door moesten gaan. Dat deden we ook, maar dat ging niet altijd even gemakkelijk.
 
De veranderingen vroegen niet alleen om betrokkenheid, lef en creativiteit, maar eiste ook verdergaande kennis van zaken. We moesten ons open durven stellen, onze grenzen durven verleggen en hulp durven vragen. Waar nodig moesten we de juiste mensen betrekken.
 
Dit vroeg en vraagt ook om kritisch te blijven en echt te luisteren naar de kinderen en hun ouders. Je moet continu durven zien waar het beter kan en dit ook bespreekbaar durven maken. Eigenlijk doen we precies hetzelfde als dat we van onze leerlingen vragen.
 
Dat is ons gelukt en daar profiteren onze leerlingen optimaal van. We zien ze van moment tot moment groeien en dat is wat ons drijft, wat ons ontroert en wat ons tegelijk enorm trots maakt.
 

de kernwaarden van de rvko

Bij alles wat we doen, staat de ontwikkeling van het kind centraal. Bij de manier waarop we dat doen, staan de volgende kernwaarden van de RVKO centraal. De Mariaschool sluit zich bij deze kernwaarden aan en ziet ze als voorwaarden waaraan alles dat we doen, moet voldoen.
  • Vertrouwen;
  • verbondenheid;
  • zorg;
  • hoop;
  • gerechtigheid;
  • verwondering;
  • respect.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Bij ons mag je doen, proberen en ervaren. Dát is de basis van onze onderwijsaanpak waarover u op de pagina Onderwijsaanpak meer kunt lezen.  Lees meer.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT