Ieder kind leert op eigen niveau


Beeld ter illustratie pagina onderwijsaanpak, OBS Maria-school, Rotterdam


Door onze onderwijsaanpak in de units en de kinderen op hun eigen niveau te laten werken, krijgt ieder kind op de Mariaschool de begeleiding die het nodig heeft. Hierdoor leren ze duidelijk meer. Door de leerlingen te betrekken bij hun eigen doelen, worden ze ook continu geïnspireerd en blijven ze gemotiveerd.
 

kinderen helpen groeien

Het ene kind gaat wat harder dan de andere. Dat valt niet te ontkennen, maar aan het einde van het schooljaar wil je toch dat ieder kind door kan naar het volgende leerjaar.
 
Om dit te bereiken, moet je kijken naar de individuele behoefte van ieder kind en daar invulling aan geven. Mooi gezegd, maar hoe doen we dat?
 

Instructiegroepen en leerpleinen

Om voor iedere leerling het beste te bieden en het maximale te bereiken, wordt er op de Mariaschool niet alleen in leerjaren gewerkt, maar ook in kleine groepen. Deze groepen noemen we instructie-groepen.
 
De kinderen werken samen aan opdrachten op de leerpleinen. Ze krijgen hier in hun instructie-groep uitleg van de leerkracht.
 

Groeien door je eigen doelen te halen

Groeien en talenten ontwikkelen zijn dus belangrijk binnen de Mariaschool. Daarom werken we niet met cijfers, maar kijken we samen met het kind of het zijn of haar doelen behaalt. Hiervoor is er voor elke leerling een eigen groei-portfolio. Daarin staan de doelen en de resultaten van het kind.
 

IEP-toetsen en groeigesprekken

Een paar keer per jaar nemen we de IEP-toets af. IEP staat voor: Inzicht in Eigen Profiel. Op basis van zijn of haar ontwikkelingsniveau wordt per leerling een leerkracht/leercoach aan hem of haar gekoppeld. Elke 2 weken hebben de coach en de leerling een groeigesprek over de groei-portfolio.
 
In deze gesprekken worden de afgesproken doelen besproken en nieuwe doelen gesteld. Op deze manier denkt het kind actief mee over zijn of haar ontwikkeling en weet het kind wat hij of zij leert en waarom. Gezien en gehoord worden, hoe fijn is dat?
 

Ontwikkelen is durven

Wie wil blijven staan in de samenleving van nu en de toekomst, moet niet alleen op eigen benen staan, maar ook kunnen samenwerken. Je moet durven, durven geven, maar ook durven nemen. Je moet fouten durven maken, want daar groei je van. Tegelijk moet je ook goed voor jezelf zorgen en elkaar helpen waar het kan.
 
Tot slot moet je ook nog je verantwoordelijkheid nemen. Dat is best veel voor een kind en kan een kind ook niet allemaal alleen. Dat mag en kun je niet verwachten van een kind. Je moet ze hiermee helpen.
 

Hoe helpen wij de kinderen op weg naar zelfstandigheid?

Door de kinderen in een veilige en rustige omgeving te begeleiden, helpen we ze een heel eind op weg naar zelfstandigheid. Bij ons mogen ze proberen en ervaren. 
 
Ze mogen verkennen wat ze kunnen en zo hun talenten ontdekken. Dit is belangrijk en dus is hiervoor voldoende tijd gereserveerd. Als kinderen eenmaal weten wat ze leuk vinden en waarin ze uitblinken, groeit hun zelfvertrouwen. Zo gaan ze op weg om evenwichtige personen te worden… op weg naar een spannende toekomst.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT