Partners voor extra inspiratie en zorg

Wij vinden het belangrijk dat een kind kan groeien en bloeien en zijn talenten ontwikkelt. Dit proces vraagt soms om aanvullende en/of speciale oplossingen. Dat is niet raar en vaak zelfs ronduit interessant en heeft geleid tot een waardevol partnernetwerk.
 

Kinderopvang

Voor de voorschoolse en naschoolse opvang werken we samen met Kiddoozz. Samen met Kiddoozz streven we ernaar om u en uw kind van 07:00 tot 19:00 uur opvang en onderwijs te bieden.
 

De Rotterdamse peuterschool

Met De Rotterdamse Peuterschool (onderdeel van Peuter & Co) werken we nauw samen. We hebben dezelfde aanpak en gebruiken hetzelfde leerlingvolgsysteem KIJK! Door dezelfde aanpak is alles zeer herkenbaar en duidelijk voor de kinderen.

Voor het jonge kind biedt De Rotterdamse Peuterschool Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Een leerkracht van de Mariaschool staat 4 dagdelen per week samen met de pedagogisch medewerkster op een groep. Spelenderwijs de ontwikkeling van de peuter bevorderen, staat hierbij centraal.
 

Logopedie

Iedere maandag en de dinsdag zijn er 2 logopedisten vanuit logopedie de Kletsmajoor aanwezig. De behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Een verwijsbrief van de huisarts is hiervoor wel noodzakelijk.
 

Schoolmaatschappelijk Werk

De unit is vaak de plaats waar bijzonderheden in gedrag of prestaties van het kind als eerste opvallen. Wanneer de goede ontwikkeling van een kind hierdoor verstoord wordt, zal de school zoveel mogelijk doen om deze situatie te veranderen. Onze school werkt daarom samen met schoolmaatschappelijk werker, Jitske ten Velden.

Ook kinderen of ouders kunnen vrijblijvend contact opnemen met de maatschappelijk werker.
 

Schooltandarts

Als u zelf geen tandarts hebt, kan uw kind 2 keer per jaar naar de schooltandarts. De kinderen worden door een chauffeur van de jeugdtandverzorging bij school opgehaald en na behandeling weer bij ons teruggebracht.
 

Team Toekomst

Ondanks het aanbod aan onderwijs, zorg en activiteiten lukt het sommige kinderen niet om alle kansen te benutten. Team Toekomst ondersteunt deze kinderen langdurig en helpt ze zo om hun talenten te ontwikkelen. 

Team Toekomst is een initiatief van een aantal zeer ervaren aanbieders van activiteiten in Delfshaven en moeders.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT