Aanmelden, inschrijven en wennen


Beeld ter illustratie pagina Aanmelden, inschrijven en wennen van OBS Mariaschool te Rotterdam

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Dat kan, maar let hierbij wel op de onderstaande regels.
 
  • Een vooraanmelding bij de school kan vóórdat een kind 3 jaar is.
  • Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en dat moet schriftelijk.

Wat hebben wij van u nodig?

Wij vragen informatie over uw kind, maar ook over uzelf als ouder of verzorger van het kind.
 
Bij de aanmelding hebben wij van u nodig:
  • het burgerservicenummer van uw kind;
  • de verzekeringsgegevens van uw kind.
Wij zijn wettelijk verplicht om naar deze gegevens te vragen en ze in onze administratie te verwerken.
 

Wat moet u verder doorgeven?

Bij de aanmelding hebben wij veel informatie van u nodig. We zetten het op een rijtje.

  • Belangrijke informatie over uw kind.
  • Informatie over extra ondersteuning die uw kind nodig heeft.
  • Of uw kind bij meer scholen is aangemeld en zo ja, wat de 1e aanmelding is.
Wij bekijken en bespreken vervolgens samen met u de situatie van uw kind. Dit doen wij heel zorgvuldig.
 

Wat gebeurt er na de aanmelding?

De school heeft 6 weken de tijd om te bekijken of uw kind wordt toegelaten. Dit kan met 4 weken worden verlengd. Op tijd aanmelden is dus erg belangrijk. Doe dit het liefst 10 weken voor de start van het schooljaar.
 

Wennen

Kinderen mogen op de Mariaschool eerst komen wennen. 2 weken voordat de leerling 4 jaar wordt, vindt de 1e wendag plaats. Ouders kunnen kiezen om hiervoor 5 hele dagen of 10 halve dagen in te plannen.

Dit gaat in overleg met de leerkracht. We kijken hierbij naar wat het kind aankan. De leerling heeft namelijk recht op 5 volle wendagen voordat hij of zij 4 jaar is.

Andere leerlingen die worden ingeschreven, mogen eerst een dag in de unit komen kijken.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT