Goed onderwijs bied je samen met de ouders


Beeld ter illustratie pagina Voor de ouders, OBS Mariaschool, Taandersplein


‘Samen voor het talent van uw kind’, niet voor niets prijkt deze tekst in grote letters bovenaan onze homepage. Goed onderwijs bied je immers samen met ouders. De betrokkenheid van ouders is dan ook net zo belangrijk als die van de leerkrachten.
 

Educatief partnerschap

Samenwerken met de ouders om het beste uit de kinderen te halen, is wat je noemt ‘educatief partnerschap’. Ouders en verzorgers zijn educatief partners van de school. Zij zijn betrokken bij de school en bij het leerproces. Een mooi streven, maar hoe ziet dit er in de praktijk uit?
 
  • Door als school een actief onderdeel van de wijk te zijn. Onze leerlingen groeien op als democratische burgers, burgers die met hun omgeving verbonden zijn. Normen en waarden spelen hierbij een belangrijke rol. Het bijbrengen van normen en waarden is een verantwoordelijkheid van zowel ouders als van de school.
  • Door te streven naar een open en respectvolle communicatie.
  • Door elkaar juist, tijdig en volledig te informeren.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT