Medezeggenschap is onmisbaar


Beeld ter illustratie pagina over Medezeggenschapsraad, Ouderraad en Kinderraad van de Mariaschool te Rotterdam


Als je als school bewust bent van het feit dat we samen met de ouders voor het talent van het kind gaan, is medezeggenschap ook belangrijk. Medezeggenschap op de Mariaschool steunt op 3 pilaren.
 
We leggen ze alledrie uit.
 

Ouderraad

Samenstelling

De Ouderraad (OR) wordt gevormd door ouders die nauw betrokken zijn bij de school.
 

Wat doet de ouderraad?

  • De Ouderraad ondersteunt teamleden bij het organiseren van diverse activiteiten en kunnen ook bij de activiteit zelf assisteren.
  • De Ouderraad vergadert 6 keer per jaar.

Lid worden

Ouders en verzorgers kunnen zich kandidaat stellen voor de ouderraad.
 

Medezeggenschapsraad

Samenstelling

De Medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leraren. Deze raad bestaat uit 4 leraren en 4 ouders. Leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar.
 

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad adviseert op het gebied van beleid in en rond de school. De raad kan het schoolbeleid ter discussie stellen en de directie adviseren.
 

Lid worden

Wanneer er 1 of meer plekken vrij komen, dan plaatst de directie een bericht in Parro. Daarmee worden geïnteresseerde ouders uitgenodigd om zich kandidaat te stellen bij de directie. Zijn er meerdere ouders voor 1 plek, dan worden er verkiezingen georganiseerd.  
 

Kinderraad

Op de Mariaschool hebben natuurlijk ook de leerlingen een stem. Dit gebeurt onder andere via de Kinderraad.
 

Samenstelling

En van ieder leerjaar wordt er een leerling in het begin van het schooljaar gekozen.
 
Van ieder leerjaar (vanaf leerjaar 4) zit een vertegenwoordiger in de Kinderraad. Aan het begin van het schooljaar stelt hij of zij zich verkiesbaar en wordt vervolgens voor 6 maanden door het leerjaar gekozen.
 

Wat doet de kinderraad?

Met de Kinderraad is er wekelijks een bordsessie over doelen die de kinderen zelf aandragen. Daarna doet de vertegenwoordiger verslag aan zijn of haar unit en vraagt wat de andere kinderen ervan vinden en naar hun inbreng.

Wij hebben bewust gekozen voor wekelijkse sessies, want ook dit is een manier om kinderen op school al vroeg met burgerschap en eigen verantwoordelijkheid te leren omgaan.
 

lid worden

Vanaf leerjaar 4 kunnen de leerlingen zich begin van het schooljaar aanmelden.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT