De kinderen zitten op de Mariaschool niet in leerstofjaarklassen maar twee leerjaren zitten bij elkaar in een unit. Dit betekent dat iedere unit uit ongeveer 45-55 leerlingen bestaat. Iedere unit heeft leerkrachten, onderwijsassistenten en heel vaak ook studenten die de opleiding tot leraar volgen. Iedere leerkracht heeft de inhoudelijke zorg voor een aantal leerlingen. Dit zijn de coachleerlingen. De leerkrachten werken met elkaar samen om onderwijs zo te organiseren dat voldaan wordt aan de onderwijsbehoefte van ieder kind  en dat kinderen in een betekenisvolle omgeving zichzelf maximaal kunnen ontwikkelen. Door het onderwijs in units te organiseren ontstaat er meer ruimte voor differentiatie.
De kinderen vormen met elkaar een minisamenleving. Naast rekenen, taal en spelling leren ze nog veel meer over zichzelf, elkaar en de omgeving. 
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work