Documentatie

Hier vind u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan en kwaliteitshandboek.

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden. Tevens hebben wij al onze afspraken, ons handelen, onze protocollen vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Klik hier om het kwaliteitshandboek te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik op de link schoolgids 2020-2021.pdf om de schoolgids te openen.

ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel  staat te lezen hoe de ondersteuning aan leerlingen georganiseerd is. De ondersteuning is verdeeld in drie niveaus. Basisondersteuning, breedte ondersteuning en diepte ondersteuning. Tevens staat helder omschreven waar wij ons in willen ontwikkelen en waar onze grenzen liggen.. Klik hier om het plan te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van de Mariaschool te downloaden.

Jaarverslag

De verantwoording over schooljaar 2019-2020  kunt u hier lezen. Jaarverslag 2019-2020.pdf

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work